2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 
 

01  2016 .
02  2016 .
03  2016 .
04  2016 .
05  2016 .
06  2016 .
07  2016 .
08  2016 .
09  2016 .
10  2016 .
11  2016 .
12  2016 .
13  2016 .
14  2016 .
15  2016 .
16  2016 .
17  2016 .
18  2016 .
19  2016 .
20  2016 .
21  2016 .
22  2016 .
23  2016 .
29  2016 .
30  2016 .

16 2016 .

08 - 11 2015 . 1.

 

16.03.2015 . 2-1358/2015 (2-12241/2014;) ~ -11412/2014 , ..


: - ?
: : , ½ . .
: ?
: .3.
: ?
: , 1/2.
: ½ + 1/4.
: , .
: . , . . , . . ? - ?
: -. .
: ?
: .
: , 100% 50% ? . , , , . ? , , .
: ½ , .3 .. ( ).
: .. 50 % 50 % ?
:
: (). ½ . , . , . , .3, , , . , : ½ ½ ¼,. , ½+1/4, , , ¼ . , .
: ½ , .
: , ? . ?
: .
: .
: ½
: ½ ?
: .
: ?
..: .
: , , ? . , - - . . -, , - , , : , .2., .3., , , , , , - ( ) . , , , , ? , , . , . , .
..: ?
: .

: . , ?
: .
: , .. ?
: .
: ? ? , - , ? ? ? - .
: .
: , . , ?
: .
: , . , - ( )?
..: .
: . , - . . .
: .
: . . ? ?
: .
: ? . , ?
: , .
: , .
: , .
: ! ! . , , , , , ? , -. -. - ?
: .
: ( ) .
: ( ), , - . - ?
: ?
: .
..: , .
: . , . .
: , , .
: , .

: ? , ?
: .
: .
: 2012, 2014 .
: , , , . , ? . ? , .
: 2014 ., .
: .
: ,
: , .

 
16 2015 . , , - , , , .. . 56, 68 , , , , . - , - , , . , :

, : " () . , , - () , , ." , , , .. 30.04.15 . . . , , . , , . , . 56, 68 , , 11 2015 ., .. , . 30.04.2015 ., 08 2015 ., - 11 2015 . , :

: , 8 - 11 ?
: , ! , .
: 8 ? ?
: . , , , . , ?
: .. 11.08., ?
: . . .

[...]

: , , , 08.08.2015 ., - ?
: ?
: , ?
: , , , .
: ?
: .
: .. ?

[...]

: , . , ? , ?
: , , , ?


  
   .: +7 (982) 6259734   
simbioz2004@bk.ru 
  skype: vlopatinv 
 fb: