2015
 2016
 2017
 2018
 
 

01  2016 .
02  2016 .
03  2016 .
04  2016 .
05  2016 .
06  2016 .
07  2016 .
08  2016 .
09  2016 .
10  2016 .
11  2016 .
12  2016 .
13  2016 .
14  2016 .
15  2016 .
16  2016 .
17  2016 .
18  2016 .
19  2016 .
20  2016 .
21  2016 .
22  2016 .
23  2016 .
29  2016 .
30  2016 .

19 2016 .

" , , ..."

 

2-1312016 (2-87362015;) ~ -73602015 24.09.2015 . .. .. 11.08.2015 .


: ?
..: .
: .
: , 2015 ., : . , , , ( ).
: , , ?
: .
: , ?
: .
: ?
..: 2014 .
: ?
..: , , , , , , , , , , ,
: ?
..: . .
: , . ?
..: 2- .
: ?
..: .
: ?
..:
: ?
..: .
: ?
..: . , , 56 . .
: ?
..: .
: ?
: , , ()...
: , . , - . .
: .
: .
: .
: , . , , ?
..: .
: ? ? .. ? ?
..: .
: ? . . ?
:
: , ?
: 2012 .
: ?
: .
: , . ?
:
: ? .
: -, , -, , .
: , .
: .
: , , , , .
: -
: , . .
: .
: , . , ?
: .
: .?
: , 30 105.
: ?
: . , 11.08.15 . .. .
: . ? - , . - .
:
: : . . ?
: , ..
: .. . . ?
: .
: ?
: . .
: . .
: , . 5 . .
: ?
: .
: . ? . .
: , , , . .
: . .
: , .
: , .. .
: .
: . . -, .
: . , ?
: . , . . , ?
: . , , ?
: . 111, . 2, . .
: --, , ?
: .
: ?
: - , , , , ?
: , , .. ,
: , , ?
: , .. , , , .
: .. ?
: ?
: .
: , ?
: ( ). ?
..: .
: .
: .
: , ?
: , . 20 , ?
: .
: , .
: . , , .
: , . , , ? - ?
: , , , , .
: .
: , -, , , , .
: , , , , , , , , -, , - , . .
: , ?
: ?
: , - , .
: , ?
: , .
: . . , ?
: ?
: ?
: .
: .
: . 20 .
: . , .. . , , , . .
: , ,
: ?
: , ..
: .
:
: () ?
: , , , ,
: ?
: , , .. . . .. , . 215 , .. . , , , , , .. .
: . , ?
: , , , .
: .. ?
: ? . , .. , .
: .
: .
: , ? , , , .
: ? .
: ?
: , , .
: ? ?
: , , .
: , .
..: , .
: ?
..:
: , , , , , , . ?
: , . . . , , , .
: , .
..: ( ) , , , . ( ) , , .
: .
: . . . . , . .
11 2015 . , , 2,5 , , , 27 2015 . , 2015 . , 11 2015 . , . , 24.09.2015 . , .
, 11 2015 . 24.09.2015, 11 2015 . , , 06.10.2015 . , , .
, , , 11 2015 ., (.3 .. 66-68), (.3 .. 71-72), , 2-1558/2015 , . , . , . 29, . 12 , . . , . 206, . 40 , , .
04.07.2016 . , , .
, - , , ... .

 

 
  
   .: +7 (982) 6259734    simbioz2004@bk.ru   
skype
: vlopatinv   fb: